image1 image2 image3 image4 image5 image6

„Kochać dziecko. To znaczy służyć mu jak daleko to możliwe…”

Maria Montessori (1870-1952) - twórczyni systemu pedagogicznego

Warto przeczytać:
1. Maria Montessori: Domy dziecięce : metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci
2. Beata Bednarczuk: Dziecko w klasie Montessori
3. Małgorzata Miksza: Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka

Jesteś tutaj: Start

Katalog on-line

OPAC

IBUK Libra

IBUK1

Zachęcamy do przeczytania

cover231 cover230 cover235cover233


[NOWE] (artykuły, informacje, materiały pomocnicze)

Uwaga użytkownicy!

Od dnia 8 września 2014 r. obowiązuje nowa wersja Regulaminu Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie.

Polecamy szczególnej uwadze zmiany godzin pracy w siedzibie przy ul. Smyczkowej.

Obecnie jednorazowo można wypożyczyć:
7 egzemplarzy materiałów bibliotecznych – nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni;
5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych – pozostali użytkownicy.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.


MOODLE
Platforma e-learningowa PBW im. KEN w Warszawie


Relacje z wydarzeń

17.09.2014 r. ; 24.09.2014 - Biblioteki szkolne: priorytety i zadania w roku szkolnym 2014/2015

Dnia 17 września 2014 roku w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ulicy Gocławskiej 4 odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych pracujących w szkołach podstawowych. Temat konferencji „Biblioteki szkolne – priorytety i zadania w roku szkolnym 2014/2015” wzbudził ogromne zainteresowanie wśród nauczycieli bibliotekarzy. Frekwencja bardzo dopisała, przybyło 156 osób, zdecydowanie więcej niż na poprzednich konferencjach i trzeba było zorganizować dodatkowe miejsca do siedzenia....

zdj. 3 TU znajdziesz omawiane na konferencji prezentacje

TU informacje o kompleksowym systemie doskonalenia nauczycieli

Czytaj więcej