image1 image2 image3

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że limit miejsc na konferencje metodyczne "Antidotum na hejt" został wyczerpany. Przyjmujemy tylko zapisy na listy rezerwowe.

23 października 2019 r. dla szkół podstawowych [program],
6 listopada 2019 r. dla szkół ponadpodstawowych [program].


Zgłoszenia przyjmuje Wydział Wspomagania Edukacji:
wspomaganie.edukacji@pbw.waw.pl,
udzielanie informacji pod nr tel. 22 810 46 64 wew. 110 lub 501-379-703

Jesteś tutaj: Start

wwe_b

MOODLE

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

Książki
piątek, 13 grudnia 2013 12:12

Dokumenty piśmiennicze [dokument, którego treść jest wyrażona za pomocą pisma, np. książka, czasopismo, praca niepublikowana...]

Książka autorska ( 1, 2, lub 3 autorów)

autor/autorzy, tytuł, podtytuł, wydanie, współtwórcy (tłumacz, ilustrator itp.), miejsce wydania, wydawca, rok wydania, tytuł i numer serii, ISBN, uwagi.

Przykłady opisu dla książki autorskiej (tylko elementy obowiązkowe):
1 autor:
Montgomery L. M., Ania z Zielonego Wzgórza, Wyd. 9, Warszawa, Wydawnictwo Nasza Księgarnia,1991, ISBN 83-10-07654-1.
(konsekwentnie wybrano przecinek jako znak przestankowy)
2 autorów:
Soleil J., Lelong G. Najsłynniejsze dzieła muzyki światowej. Łódź, Wydawnictwo Opus.1994. ISBN 83-7089-018-0.
(1 wersja interpunkcyjna z elementami mieszanymi)
3 autorów:
Lewicka H., Zalewska A., Zawal-Jarosik M.: Ścieżki przedmiotowe w matematyce, Gdańsk: Wydawnictwo Podkowa Bis, 2000, ISBN 83-88299-25-5.
(2 wersja interpunkcyjna z elementami mieszanymi)

Przykłady opisów pokazujące elementy, które wolno pominąć:
Montgomery Lucy Maud, Ania z Zielonego Wzgórza, Wyd. 9, przeł. [z ang.] Rozalia Bernsteinowa; il. Bogdan Zieleniec, Warszawa, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 1991, ISBN 83-10-07654-1, 300 s.
Soleil Jean-Jacques, Lelong Guy. Najsłynniejsze dzieła muzyki światowej : leksykon muzyki instrumentalnej, wstęp Maurice Fleuret, przeł. Janusz Łętowski. Łódź: Wydawnictwo Opus. 1994. ISBN 83-7089-018-0, 264 s.
Lewicka Helena, Zalewska Anna, Zawal-Jarosik Mirosława: Ścieżki przedmiotowe w matematyce. Gdańsk: Wydawnictwo Podkowa Bis, 2000, ISBN 83-88299-25-5, 143 s.

Książka autorska wielotomowa jako całość

autor/autorzy, tytuł, podtytuł, wydanie, współtwórcy (tłumacz, ilustrator itp.), miejsce wydania, wydawca, rok wydania, objętość (liczba tomów), tytuł i numer serii, ISBN (całości – w sytuacjach, kiedy każdy tom ma inny ISBN nie ma numeru ISBN całości, ten element należy pominąć), uwagi.

Przykład opisu książki autorskiej wielotomowej jako całości (elementy obowiązkowe):
Copleston F., Historia filozofii, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, 1998, ISBN 83-211-1050-9.

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
Copleston Frederick, Historia filozofii, przeł. Henryk Bednarek, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, 1998, 9 t., ISBN 83-211-1050-9.

Książka autorska wielotomowa - pojedyncze tomy

autor/autorzy całości, tytuł całości, podtytuł całości, wydanie, współtwórcy, miejsce wydania, wydawca, numer tomu, tytuł tomu (jeśli jest inny niż całości), rok wydania tomu, tytuł i numer serii, ISBN tomu, uwagi.

Przykład opisu pojedynczego tomu książki autorskiej wielotomowej (elementy obowiązkowe):
Copleston F., Historia filozofii, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, t.1, 1998, ISBN 83-211-1219-6.

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
Copleston Frederick, Historia filozofii, przeł. Henryk Bednarek, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, t.1, Grecja i Rzym, 1998, ISBN 83-211-1219-6, 608 s.

Książka pod redakcją z redaktorem, który nie jest wyraźnie wskazany

tytuł, podtytuł, wydanie, współtwórcy, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, tytuł i numer serii, ISBN, uwagi.

Przykład opisu pracy zbiorowej z redaktorem, który nie jest wyraźnie wskazany (tylko elementy obowiązkowe):
ADHD, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009, ISBN 978-83-7405-457-7.

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
ADHD. Polemiki i badania, red. nauk. Wanda Baranowska, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009, ISBN 978-83-7405-457-7, 134 [18] s.

Książka pod redakcją z wyraźnie wskazanym redaktorem/redaktorami

redaktor/redaktorzy, tytuł, podtytuł, wydanie, współtwórcy, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, tytuł i numer serii, ISBN, uwagi.

Przykład opisu pracy zbiorowej z wyraźnie wskazanym redaktorem (tylko elementy obowiązkowe):
Baranowska W. (red. nauk), ADHD, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009, ISBN 978-83-7405-457-7.

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
Baranowska Wanda (red. nauk), ADHD. Polemiki i badania, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009, ISBN 978-83-7405-457-7, 134 [18] s.

Książka wielotomowa pod redakcją jako całość, w której redaktor nie jest wyraźnie wskazany

tytuł, podtytuł, wydanie, współtwórcy, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, objętość (liczba tomów), tytuł i numer serii, ISBN (całości – w sytuacjach, kiedy każdy tom ma inny ISBN nie ma numeru ISBN całości, ten element należy pominąć), uwagi.

Przykład opisu pracy zbiorowej wielotomowej jako całości, w której redaktor nie jest wyraźnie wskazany (tylko elementy obowiązkowe):
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2003-2008,

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch; konsultacja całości Wincenty Okoń, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2003-2008, 7 t.

Książka wielotomowa pod redakcją jako całość, w której redaktor jest wyraźnie wskazany

redaktor/redaktorzy, tytuł, podtytuł, wydanie, współtwórcy, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, objętość (liczba tomów), tytuł i numer serii, ISBN (całości – w sytuacjach, kiedy każdy tom ma inny ISBN nie ma numeru ISBN całości, ten element należy pominąć), uwagi.

Przykład opisu książki wielotomowej pod redakcją jako całości, w której redaktor jest wyraźnie wskazany (tylko elementy obowiązkowe):
Pilch T. (red. nauk.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2003-2008.

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
Pilch Tadeusz (red. nauk.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2003-2008, 7 t.

Książka wielotomowa pod redakcją – pojedyncze tomy, w której redaktor nie jest wyraźnie wskazany

tytuł, podtytuł całości, wydanie, współtwórcy, miejsce wydania, wydawca, rok wydania tomu, numer tomu, tytuł tomu (jeśli jest inny niż całości), tytuł i numer serii, ISBN tomu, uwagi.

Przykład opisu pojedynczego tomu książki wielotomowej pod redakcją, w której redaktor nie jest wyraźnie wskazany (elementy obowiązkowe):
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2004, t. 3, ISBN 83-89501-24-4.

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch ; aut. 3 t. Franciszek Adamski et al.; konsultacja całości Wincenty Okoń, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2004, t. 3, M-O, ISBN 83-89501-24-4, 1074, [4] s.

Książka wielotomowa pod redakcją - pojedyncze tomy, w której redaktor jest wyraźnie wskazany

redaktor/redaktorzy, tytuł, podtytuł, wydanie, współtwórcy, miejsce wydania, wydawca, rok wydania tomu, numer tomu, tytuł tomu (jeśli jest inny niż całości), tytuł i numer serii, ISBN tomu, uwagi.

Przykład opisu pojedynczego tomu książki wielotomowej pod redakcją, w której redaktor jest wyraźnie wskazany (elementy obowiązkowe):
Pilch T. (red. nauk.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2004, t. 3, ISBN 83-89501-24-4.

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
Pilch Tadeusz (red. nauk.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, aut. 3 t. Franciszek Adamski et al.; konsultacja całości Wincenty Okoń, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2004, t. 3, M-O, ISBN 83-89501-24-4, 1074, [4] s.

Przykłady różnych opisów artykułów wydanych w książkach:

Artykuł wydany w książce (schemat opisu dla książki autorskiej)

autor/autorzy artykułu, tytuł artykułu, podtytuł artykułu. W: (opis dokumentu macierzystego): autor/autorzy, tytuł, podtytuł, wydanie, współtwórca/y, miejsce wydania, wydawca w dokumencie macierzystym, rok wydania, lokalizacja artykułu w dokumencie macierzystym (zakres numerów stronic), tytuł i numer serii, ISBN, uwagi.

Przykład opisu artykułu w pracy autorskiej (tylko elementy obowiązkowe):
King P. J., Zenon z Kition. W: Tenże, Filozofowie, Warszawa, Elipsa, 2006, s. 30, ISBN 83-7265-092-6.
(Skrót tenże stosujemy gdy cytujemy tego samego autora)

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
King Peter J., Zenon z Kition. W: Tenże, Filozofowie. 100 największych myślicieli w dziejach świata, Warszawa, Elipsa, 2006, s. 30, ISBN 83-7265-092-6.

Opis należy zmodyfikować w zależności od dokumentu macierzystego

Artykuł w książce pod redakcją

Przykład opisu artykułu w książce pod redakcją (tylko elementy obowiązkowe):
Irzykowski K., Człowiek i materia. W: Hopfinger M. (red. nauk), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa, Oficyna Naukowa, 2002, s. 191-192 ISBN 83-88164-50-3.

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
Irzykowski Karol, Człowiek i materia. W: Hopfinger Maryla (red. nauk), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, Warszawa, Oficyna Naukowa, 2002, s. 191-192, ISBN 83-88164-50-3.

Artykuł w książce autorskiej wielotomowej

Przykład opisu artykułu w książce autorskiej wielotomowej (tylko elementy obowiązkowe):
Tatarkiewicz W., Spinoza. W: Tenże, Historia filozofii, Wyd. 17, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, t. 2, s. 70-74, ISBN 83-01-08650-5.

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
Tatarkiewicz Władysław, Spinoza. W: Tenże, Historia filozofii. Filozofia nowożytna do roku 1830, Wyd. 17, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, t. 2, s. 70-74, ISBN 83-01-08650-5.

Artykuł w książce wielotomowej pod redakcją

Przykład opisu artykułu w książce wielotomowej pod redakcją (elementy obowiązkowe):
Kosyrz Z., Manipulacja. W: Pilch T. (red. nauk), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2004, t. 3, s. 47-52, ISBN 83-89501-24-4.

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
Kosyrz Zdzisław, Manipulacja. W: Pilch Tadeusz (red. nauk), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2004, t. 3, M-O, s. 47-52, ISBN 83-89501-24-4.

Przykłady różnych opisów rozdziałów lub fragmentów wydanych w książkach:

Rozdział lub fragment w pracy autorskiej (schemat opisu dla książki autorskiej)

autor/autorzy, tytuł, podtytuł, wydanie, współtwórcy, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, lokalizacja rozdziału lub fragmentu w dokumencie macierzystym (numer rozdziału, tytuł rozdziału lub artykułu, zakres numerów stronic), tytuł i numer serii, ISBN, uwagi.

Przykład opisu rozdziału lub fragmentu w pracy autorskiej (tylko elementy obowiązkowe):
Kuźniar R., Prawa człowieka, Wyd. 3 uzup., dodr., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006, Rozdział 2, Prawa człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych, s. 58, ISBN 83-7383-091-X.

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
Kuźniar Roman, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Wyd. 3 uzup., dodr., Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006, Rozdział 2, Prawa człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych, s. 58, ISBN 83-7383-091-X.

Opis należy zmodyfikować w zależności od dokumentu macierzystego (zgodnie ze schematem, którego nie przytaczam (tylko przykłady)

Rozdział lub fragment w książce pod redakcją

Przykład opisu rozdziału lub fragmentu w pracy zbiorowej (tylko elementy obowiązkowe):
Winiarski B. (red. nauk), Polityka gospodarcza, Wyd. 2, dodr., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, Rozdział 8, Polityka gospodarcza w podzielonym świecie, s. 160-181, ISBN 83-01-13082-2.

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
Winiarski Bolesław (red. nauk), Polityka gospodarcza, Wyd. 2, dodr., aut. Jan Borowiec [et al.], Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, Rozdział 8, Polityka gospodarcza w podzielonym świecie, s. 160-181, ISBN 83-01-13082-2.

Rozdział lub fragment w książce autorskiej wielotomowej

Przykład opisu rozdziału lub fragmentu w książce autorskiej wielotomowej (tylko elementy obowiązkowe):
Copleston F., Historia filozofii, t. 1, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, 1998, Część 1. Rozdział 4, Związek pitagorejski, s. 43-51, ISBN 83-211-1219-6.

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
Copleston Frederick, Historia filozofii, t. 1, Grecja i Rzym, przeł. Henryk Bednarek, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, 1998, Część 1. Rozdział 4, Związek pitagorejski, s. 43-51, ISBN 83-211-1219-6.

Rozdział lub fragment w książce wielotomowej pod redakcją

Przykłąd opisu rozdziału lub fragmentu w książce wielotomowej pod redakcją (elementy obowiązkowe):
Kwieciński Z., Śliwerski B. (red. nauk.), Pedagogika, t. 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, Rozdział 5. Szkolne środowisko uczenia się, s. 240-269, ISBN 83-01-14133-6

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
Kwieciński Zbigniew, Śliwerski Bogusław (red. nauk.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, Rozdział 5. Szkolne środowisko uczenia się, s. 240-269, ISBN 83-01-14133-6.


Poprawiony: wtorek, 17 grudnia 2013 13:47