image1

Godziny otwarcia Biblioteki w lipcu i sierpniu

Biblioteka w Warszawie
W związku z pracami remontowymi - NIECZYNNA
(od 15 lipca do 6 sierpnia 2019 roku.)


Filie w Błoniu, Żyrardowie
pon., wt., śr., pt.: 9.00 - 15.00
czw.: 12:00 - 18.00

Filie w Grodzisku Maz., Nowym Dworze Maz., Sochaczewie
pon.: 12.00 - 18.00
wt. - pt.: 9.00 - 15.00

Jesteś tutaj: Start

wwe_b

MOODLE

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

Prace licencjackie, magisterskie, doktorskie itp.
czwartek, 12 grudnia 2013 09:22

Prace licencjackie, magisterskie, doktorskie itp. jako całość

autor/autorzy, tytuł, podtytuł, rodzaj pracy (magisterska, doktorska itp.), tłumacz (w opisie przekładu), instytucja sprawcza i jej siedziba, rok opracowania, objętość (liczba stron), technika wykonania (maszynopis, rękopis, komputeropis itp.), osoba lub instytucja przechowująca pracę (jeśli jest inna niż instytucja, w której wykonano pracę).

Przykład opisu pracy licencjackiej jako całości (elementy obowiązkowe):
Stawarz A., Monasterzyska - dzieje i ludzie, Praca licencjacka, PAT w Krakowie, 2000, kps, przechowywany w BUW.

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
Stawarz Adam, Monasterzyska - dzieje i ludzie. Społeczno-religijne motywy kształtowania polskości kresowej na przykładzie polskich dziejów Monasterzysk, powiat Buczacz, Praca licencjacka, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 2000, kps, przechowywany w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Rodział lub fragment w pracy licencjackiej, magisterkiej lub doktorskiej

autor/autorzy, tytuł, podtytuł, rodzaj pracy (magisterska, doktorska itp.), tłumacz (w opisie przekładu), instytucja sprawcza i jej siedziba, rok opracowania, technika wykonania (maszynopis, rękopis, komputeropis itp.), osoba lub instytucja przechowująca pracę (jeśli jest inna niż instytucja, w której wykonano pracę), lokalizacja rozdziału lub fragmentu w dokumencie macierzystym (numer rozdziału, tytuł rozdziału, strony).

Przykład opisu rozdziału lub fragmentu w pracy magisterskiej (elementy obowiązkowe):
Kielewska A., Biblioteka Klasztoru OO. Franciszkanów-Reformatorów w Węgrowie na podstawie inwentarza z 1854 roku, Praca magisterska, UKSW w Warszawie, 2001, kps, przechowywany w Bibliotece UKSW w Warszawie, Rozdz. 2.1 Powstanie i rozwój biblioteki, s. 35-43.

Przykład opisu pokazujący elementy, które wolno pominąć:
Kielewska Agnieszka, Biblioteka Klasztoru OO. Franciszkanów-Reformatorów w Węgrowie na podstawie inwentarza z 1854 roku, Praca magisterska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2001, kps, przechowywany w Bibliotece Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Rozdz. 2.1 Powstanie i rozwój biblioteki, s. 35-43.


Poprawiony: czwartek, 12 grudnia 2013 10:47