image1 image2 image3 image4 image5 image6

„To, jak bardzo moje serce przywiązane jest do moich dzieci, jak ich radość staje się moją radością, muszą one odnajdować od rana do wieczora na mojej twarzy i w moich słowach.”

Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) – szwajcarski pedagog i pisarz

Warto przeczytać:
1. Jak Gertruda uczy swoje dzieci
2. Łabędzi śpiew

Jesteś tutaj: Start

Katalog on-line

OPAC

IBUK Libra

IBUK1
13 i 27 marca 2013 r. – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
Wpisany przez Maciej Bidelski   
środa, 20 marca 2013 09:53

13 marca odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych pracujących w szkołach podstawowych: „Rola nauczyciela bibliotekarza w szkolnym systemie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej”

k 13

W ramach omówienia dostępnej w Bibliotece najnowszej literatury na temat niezbędnej wiedzy i umiejętności do podjęcia pracy pedagogicznej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej, pracownicy Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego przygotowali i opublikowali na stronie dwa zestawienia bibliograficzne (w tym jedno adnotowane) prezentowane i omawiane na konferencji.
Nauczanie i wychowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(adnotowany przegląd w wyborze)
Nauczanie i wychowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kolejnym punktem programu było krótkie spotkanie autorskie z Agnieszką Olszanowską, która zapoznała bibliotekarzy ze swoimi książkami dla dzieci w wieku 6+ „Genetyczna samotność” i „Hej, hej kurczaki!”. Autorka spotkała się z zainteresowaniem uczestników konferencji

k 13 2

Po przerwie redaktor naczelna Wydawnictwa TIBUM i jednocześnie skromna lektorka oddająca głos swoim bohaterom, dała pokaz możliwości wykorzystania papierowego teatru Kamishibai. Interesująco opowiedziała o genezie tego teatru oraz zaproponowała formy pracy z najmłodszymi przy wykorzystaniu „zaczarowanej drewnianej skrzynki”. Zofia Piątkowska-Wolska czytając przywiezione ze sobą książki w formie kart Kamishibai przekazała nam emocje, które bardzo wzruszyły i zainteresowały. „Szukając Marudka” to opowieść o przyjaźni i determinacji chłopca, by za wszelką cenę odnaleźć zaginionego przyjaciela. "Kotka Milusia" to historia spotkania udomowionej, żyjącej w luksusie kotki z szarą dziką myszką, która umie docenić swoją wolność. Spotkanie z papierowym teatrem to okazja dla najmłodszych do nowych przeżyć, rozmów i prób własnego wypowiedzenia się w nowej dla nich formie.
Zapraszamy do zapoznania się z ideą teatru:
http://www.tibum.pl/czym_jest_kamishibai

Na zakończenie oddaliśmy głos jadącej z dalekiego Śląska prelegentce, która oczarowała nas zaangażowaniem i szerokim spojrzeniem na omawiane problemy. Karina Mucha sugestywnie i wyczerpująco zrealizowała temat korzystając z bardzo ciekawej prezentacji, którą udostępniła również na naszej stronie tym wszystkim, którzy zechcą wrócić do tematu, by poszerzyć, zgłębić i przemyśleć omawiane zagadnienia.

Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Od diagnozowania do zaspokajania potrzeb uczniów to temat omawianej przez Karinę Muchę prezentacji.

Różnorodność wystąpień i treści prezentowanych przez prelegentów cieszyła się uznaniem uczestników konferencji, którzy głośno wyrażali swoje pozytywne opinie. W marcowym spotkaniu dla bibliotekarzy pracujących w szkołach podstawowych uczestniczyło 101 nauczycieli.

27.03.2013 r. – Konferencję dla nauczycieli pracujących w szkołach ponadpodstawowych rozpoczęliśmy od wykładu Iwony Barcikowskiej. Omówiła ona bardzo szczegółowo podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Zwróciła uwagę na wspierającą rolę bibliotekarzy we wczesnej diagnozie trudności doświadczanych przez uczniów. Podkreśliła znaczenie fachowej i skutecznej pomocy przy poszukiwaniu niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego realizowania zadań nałożonych na nauczycieli. Poradziła, by rehabilitację i korekcję deficytów pozostawić specjalistom, a skupić się na pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności pogłębiających dobrą komunikację, prawidłowe sposoby reagowania na problemy. Doceniła codzienną pracę bibliotekarza, który rozmawia, doradza lekturę, organizuje zajęcia trafiające w potrzeby uczniów. Jako terapeutka pracująca z dziećmi dyslektycznymi przybliżyła ważne aspekty przestrzegania zasad i współpracy wszystkich nauczycieli w złożonym procesie usprawniania i pomagania uczniom mającym orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na uwagę zasługuje zdanie wypowiedziane przez praktykującą terapeutkę z dużym naciskiem: „Dostosowanie wymagań edukacyjnych w przypadku dyslektyków jest prawnym obowiązkiem każdego nauczyciela. Nie dotyczy jednak treści programowych, ale metod pracy z uczniem.”

TU zobacz prezentację

IMG_3254_1

Następnie dyrektor ZSS nr 70 Barbara Mierzwa zachęcała bibliotekarzy do większej aktywności w organizowaniu warsztatu pracy niezbędnego do realizacji zadań, świadomego kreowania wizerunku roli bibliotekarza w szkole.
Spotkanie autorskie Agnieszki Olszanowskiej oraz omówienie lektury dostępnej w Bibliotece zalecanej do poszerzenia tematu dopełniły realizację programu konferencji.

(bdl)


Poprawiony: środa, 03 kwietnia 2013 08:08