image1 image2 image3 image4 image5 image6

„...Każde źdźbło trawy ma swe miejsce na ziemi, skąd czerpie swe życie i siłę; tak i człowiek ma swe korzenie w kraju, z którego ciągnie wraz z życiem wiarę swoją!”

 • Źródło: Lord Jim, t. II, r. XXI, Warszawa 1904, s. 52, tłum. Emilia Węsławska.

Patron roku 2017 Joseph Conrad,
właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski

Jesteś tutaj: Start Zadania

wwe_b

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

BM
Dziękujemy księgarni internetowej BookMaster za nieodpłatne przekazanie książek.

Zadania
Wpisany przez Maciej Bidelski   
czwartek, 01 września 2011 12:50

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych,
 • ochrona i przechowywanie zbiorów rozumiane jako zapewnienie odpowiednich warunków i zabezpieczeń,
 • udostępnianie materiałów bibliotecznych prezencyjnie, na zewnątrz oraz drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. Szczegółowe zasady określa Regulamin Udostępniania Zbiorów,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół, w szczególności bibliotek szkolnych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej poprzez organizację specjalistycznego warsztatu informacyjnego w postaci katalogów, kartotek oraz komputerowych baz danych, tworzenie i udostępnianie bibliografii i serwisów informacyjnych zgodnie z potrzebami użytkowników,
 • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
 • współpraca z zakładami kształcenia nauczycieli oraz placówkami doskonalenia nauczycieli.

Biblioteka może ponadto:

 • Prowadzić działalność wydawniczą w szczególności poprzez publikację materiałów informacyjno-promocyjnych oraz opracowań własnych,
 • Organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie,
 • Prowadzić praktyki zawodowe dla studentów przygotowujących się do zawodu bibliotekarza,
 • Współpracować z innymi instytucjami oświatowymi, instytucjami kultury oraz ze związkami i stowarzyszeniami zawodowymi, szkołami wyższymi i innymi bibliotekami.

Biblioteka oferuje czytelnikom w szczególności:

 • Literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
 • Publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
 • Literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
 • Piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • Programy nauczania i podręczniki szkolne,
 • Materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.

Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.


Poprawiony: piątek, 29 listopada 2013 15:36